Training GOED omgaan met dementie 26 september

shape divider

Training GOED omgaan met dementie 26 september

Dinsdag 26 september 2023

Informatie over de training: In de training leren deelnemers hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt en hoe je contact kunt maken met mensen met dementie!. Het eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen van dementie. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tot slot wordt besproken hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen en worden tips gegeven.

Deze training is kosteloos: De training is een onderdeel van het project Dementievriendelijke wijk Kattenbroek. De training wordt door professionele trainers van de Stichting Samendementievriendelijk gegeven en wordt kosteloos aangeboden in het kader van het project. De onderneming/organisatie ontvangt een certificaat en sticker.

Voorbereiding: Ter voorbereiding op de training wordt alle deelnemers gevraagd om één of meerdere online trainingen te volgen via https://samendementievriendelijk.nl Deze duren ongeveer 15 minuten en zijn gratis te volgen. Daarnaast wordt gevraagd zo mogelijk een praktijksituatie, die u besproken wilt hebben. 
U kunt zich aanmelden bij: Erna van Muijden-Karssen, projectcoördinator, 06 39 76 62 65  / erna@vanmuijden.nl

Project: Dementie is een verzamelnaam voor verschillende verworven hersenziekten, die met elkaar gemeen hebben dat er sprake is van geobjectiveerde cognitieve stoornissen. De cognitieve stoornissen verstoren het dagelijks functioneren ten opzichte van het vroegere niveau.
Toenemende leeftijd is de grootste risicofactor voor dementie. Het aantal mensen dat in een jaar dementie krijgt, stijgt met de leeftijd, vooral na het 65e levensjaar. De kans dat men dementie krijgt is vanaf het 80e levensjaar 1 op de 4 en loopt daarna nog verder op, omdat mensen langer blijven leven. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie dit aantal is verdubbeld in 2040. In de wijk Kattenbroek is in 2021 een project gestart om door middel van trainingen, gesprekken en bewustwording aandacht te vragen voor mensen met een beginnende dementie. Het doel is aandacht en begrip voor mensen met beginnende dementie, waardoor de leefbaarheid voor de betrokkenen als voor de omgeving wordt versterkt.

Dit project wordt gesteund door: Gezonde wijk Kattenbroek, Indebuurt033, de Stichting Alzheimer, Gebiedsmanager wijk Kattenbroek,
ONE Kattenbroek.

 
   « evenementen overzicht