Agenda

shape divider

Agenda/Evenementen

SYMPOSIUM Dementievriendelijke wijk Kattenbroek

Donderdag 17 november 2022
Van 17.00 tot 20.30 uur incl. pauze met broodjesbuffet
Ontvangst vanaf 16.30 uur

Locacie: Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort

Deelname aan dit symposium is kosteloos

'Omzien naar elkaar. Een leven lang gezond. Gezond en prettig ouder worden' is het uitgangspunt van het plan om te streven naar een wijk waarin iedereen zich thuis voelt. Maar hoe doe je dat?

In dit symposium worden handvatten gegeven hoe om te gaan met mensen met een beginnende dementie. Na een korte plenaire opening, kunt u twee workshops naar keuze volgen. Er is een broodjesbuffet en daarna maken we kennis met het interactieve theater stuk:

De dementie van Jet en Harrie

"Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beide met pensioen gaan. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet-pluisgevoel geven. Jet blijkt te lijden aan de ziekte van Alzheimer. We volgen Jet en Harrie vanaf het moment waarop er niets aan de hand is, totdat Jet is verhuisd naar een verpleegafdeling. De voorstelling laat je lachen en huilen en geeft een inkijk in het proces van de patiënt en haar mantelzorgers". Een theaterstuk van Ervarea

Workshops

Workshop 1: Goed omgaan met dementie, Jack van Zundert, trainer Samendementievriendelijk

Workshop 2: De werking van het brein en dementie, Hermien van Helsdingen, zelfstandig trainer en coach in de ouderenzorg, Anja Samuel Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk Kattenbroek

Workshop 3: De rol van de casemanager, Renske Leistra, casemanager King Arthurgroep

Workshop 4: Campagne "We zijn zelf het medicijn"

Wat kun je doen om de kans op dementie te verkleinen plus app mijn breincoach
Simone Stegeman, Adviseur gezondheidsbevordering GGD-regio Utrecht
Bennita IJtsma, Adviseur gezondheidsbevordering/coördinator gezonde wijk Amersfoort GGD-regio Utrecht

Wijze van inschrijven
Inschrijven via info@one-kattenbroek.nl onder vermelding van:
Naam, eventuele functie, e-mail adres en vermelding van uw voorkeur voor twee workshops en een reservekeuze.

Bij de aanvang van het symposium ontvangt u een badge, programma en de indeling van de workshops. Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten met een drankje en hapje.

17 november 2022 - Het Brandpunt - 17.00 - 20.30 uur

Organisatie: Project Dementievriendelijke wijk Kattenbroek, Erna van Muijden en Anja Samuel in samenwerking met ONE Kattenbroek.
Inlichtingen info@one-kattenbroek.nl of +31(O)63976 62 65